תפריט נגישות

השלמת השכלה

השלמת השכלה

במסגרת המפגשים, מוזמנים המשתקמים להמשיך בלמידה, להעשיר את הידע שלהם בתחומים שונים, לשמר ולהרחיב את השליטה במגוון מיומנויות. המפגשים מתקיימים באופן פרטני וקבוצתי על פי מערכת שעות. לכל משתקם תכנית לימודית המותאמת על בסיס תחומי העניין, הכישורים והיכולות האישיות וכן מטרות מוגדרות לכל שנת פעילות. בין הנושאים הנלמדים: אקטואליה, משחקי חשיבה, כישורי שפה ועוד...
המפגשים הקבוצתיים מזמנים, בנוסף ללמידה, הכרות עמוקה יותר עם חברי הקבוצה, מפגש עם דעות, מנהגים, חוויות ועוד. כל אלה מפתחים את יכולת ההקשבה, החשיבה, השיח, הסבלנות והסובלנות ומקרבים לבבות.

  • לוגו עיגול לטובה
  • לוגו תו מידות